Rehabilitering

Rehabilitering av skorstein / pipe

Schiedel pipesystemUnder rehabilitering av skorstein / pipe benytter vi Shiedel Pipesystem.

Shiedel leverer typegodkjente produkter innen keramiske foringer og alt innen stålprodukter.

Mur og Pipeservice AS dekker alt innen rehabilitering av skorstein.

Mer informasjon om Schiedel Pipesystem finner du på deres nettsted www.schiedel.no.

Hvorfor rehabilitering av skorstein?

Rehabilitering av skorsteinEn skorstein er kanskje ikke det man tenker mest på å utbedre med det første. Mange føler kanskje at de påkoster noe som ikke er fysisk synlig og ønsker dermed ikke å tenke noe over den saken.

Alt trenger vedlikehold, også skorstein. Når en skorstein har vært i aktiv bruk over en tidsperiode på 30-50 år eller mer, er det spesielt viktig med rehabilitering for at den igjen skal holde stand. En skorstein blir utsatt for høye temperaturer over lengre tid. Er ikke skorsteinen i forsvarlig stand kan det medføre stor brannfare.

Mange teglskorsteiner har treverk direkte inntil på enten én eller to sider av pipen. Kjøkkeninnredning befinner seg også ofte i umiddelbar nærhet av pipen og ved etasjeskille er det ofte manglende utstikk. Dette betyr at treverk går tett inntil pipen uten en beskyttende krans på en halv stein rundt.

Når man da evt. rehabiliterer med en såkalt ventilert løsning (Luften passerer mellom den nye og gamle pipen) står man fritt til å dekke til to av sidene med treverk og man kan ha treverk tett inntil ved etasjeskille.

Så ved rehabilitering av en gammel skorstein i tegl sparer man også jobb og utgifter ved evt. flytte kjøkkeninnredning, fjerne treverk på sidene og lage utstikk i etasjeskille (der hvor det måtte være).

Mur og Pipeservice AS - Tlf.: 90 86 06 67 - Fax: 32 87 46 99 - post@stians-pipeservice.no - Org.nr.: 985 171 947
Mur og Pipeservice AS © 2005-17

Siteman CMS

Nettstedkart Nettstedkart Rehabilitering av skorstein, salg og montering av peis/ovn

Topp